Plan zajęć PK

Przygotowałem prostą aplikację progresywną służącą do zarządzania planem zajęć. Użytkownik może wybrać swoją grupę a następnie skonfigurować wszystkie zajęcia, które będą następnie wyświetlane na głównym ekranie aplikacji. Aplikacja cały czas działa pomimo braku połączenia z internetem.

Zobacz online